Všeobecné obchodní podmínky

1. Popis službyTyto podmínky služeb se vztahují na všechny uživatele online mediálních služeb a služeb distribuce obsahu a komunitu poskytující služby prostřednictvím svých webových služeb streamování videa umístěných na této webové stránce a mobilních a stolních aplikací a TV (jednotlivě i společně „služby“). Tyto podmínky upravují vaše používání služeb, včetně všech funkcí, funkcí, streamovacích služeb, zvuku, obrazu, psaných médií, PDF, odkazů na webové stránky a uživatelských rozhraní a veškerého obsahu a softwaru spojeného se službami poskytovanými společností %COMPANY_NAME% (tzv. "Společnost").2. Přijetí a změny podmínekSpolečnost má právo na základě vlastního uvážení upravit, přidat nebo odstranit jakékoli podmínky těchto podmínek služby bez upozornění nebo odpovědnosti vůči vám. Jakékoli změny těchto podmínek služby vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění takových změn. Souhlasíte s tím, že si tyto podmínky služby čas od času přečtete, a souhlasíte s tím, že jakékoli následné použití služeb po změnách těchto podmínek služby bude znamenat váš souhlas se všemi těmito změnami.3. Přístup a používání službyUživatelům přistupujícím ke Službám musí být alespoň třináct (13) let. Uživatelům registrujícím se ke Službám a nahrávajícím Uživatelsky generovaný obsah musí být alespoň osmnáct (18) let. Společnost nečiní žádné nároky, že ke Službám lze legálně přistupovat na jakémkoli konkrétním místě. Přístup ke Službám nemusí být pro určité osoby nebo v určitých státech nebo zemích legální, nebo může vyžadovat vládní povolení nebo registraci. Při přístupu ke Službám nesete výhradní odpovědnost za dodržování zákonů a předpisů vaší jurisdikce.4. Vaše chováníSlužby lze používat pouze pro zákonné účely související se streamováním a souvisejícími materiály. Společnost výslovně zakazuje jakékoli používání Služeb a všichni uživatelé souhlasí s tím, že Služby nebudou používat k jiným účelům, než které Společnost určí.

Je zakázáno porušovat nebo se pokoušet narušit zabezpečení Služeb, včetně, bez omezení, (a) přístupu k datům, která nejsou určena pro takového uživatele nebo přihlášení na server nebo účet, ke kterému uživatel nemá oprávnění přistupovat, (b) pokoušet se zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost systému nebo sítě nebo prolomit bezpečnostní nebo autentizační opatření bez řádné autorizace, (c) pokoušet se zasahovat do služby jakémukoli uživateli, hostiteli nebo síti, včetně, bez omezení, prostřednictvím odeslání virem k těmto Službám, přetížení, „zahlcení“, „spamování“, „e-mailové bombardování“ nebo „selhání“, (d) falšování jakékoli hlavičky paketu TCP/IP nebo jakékoli části informací v hlavičce v jakémkoli e-mailu nebo příspěvku do diskusní skupiny, ( e) škrábání nebo získávání dat nebo (f) použití robotů ke zkreslení výplat.

Porušení bezpečnosti systému nebo sítě nebo nevhodné chování může mít za následek občanskoprávní nebo trestní odpovědnost. Společnost bude vyšetřovat události, které mohou zahrnovat taková porušení a mohou zahrnovat a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při stíhání uživatelů, kteří jsou do takových porušení zapojeni.

Jste výhradně odpovědní za své chování v komunitním fóru. Žádáme všechny strany, aby vytvořily příjemné prostředí. Chovejte se ke všem s respektem. Zdravé debaty jsou přirozené, ale vyžaduje se laskavost. Ujistěte se, že se všichni cítí bezpečně. Šikana jakéhokoli druhu není povolena a ponižující komentáře o věcech, jako je rasa, náboženství, kultura, sexuální orientace, pohlaví nebo identita, nebudou tolerovány. Nepovolujeme propagaci vašeho vlastního podnikání a značek, jako jsou propagace, vlastní propagace, spam a irelevantní odkazy na stránky třetích stran. Pokud vy nebo vy uvidíte kohokoli na fóru komunity zažít obtěžování nebo nevhodné chování, okamžitě kontaktujte naše administrátory komunity. Všechny příspěvky, které na tento web učiníte, budou přístupné veřejnosti. Jako registrovaný člen jste souhlasili s dodržováním našich pokynů pro komunitu a berete na vědomí, že nedodržením těchto pravidel bude váš účet pozastaven nebo odstraněn.


5. Informace o uživateliJste výhradně odpovědní za informace, které vložíte nebo nahrajete do Služeb, a zaručujete a prohlašujete, že máte právo a oprávnění zaregistrovat se do Služeb a zveřejňovat obsah vytvořený uživateli. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení rozhodnout, zda informace, které zadáte nebo nahrajete, jsou vhodné a zda jsou v souladu s Podmínkami služby, ostatními zásadami společnosti a platnými zákony a předpisy.

Pokud se zaregistrujete ke Službám, budete požádáni o poskytnutí určitých informací včetně platné e-mailové adresy. Zaručujete a prohlašujete, že všechny tyto informace jsou aktuální a přesné a budou neustále aktuální.

Vaše práva na ochranu osobních údajů jsou stanovena v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://studiobarre.tv.uscreen.io/pages/privacy-policy

Společnost si vyhrazuje právo nabízet vám služby a produkty společnosti nebo třetích stran na základě preferencí, které uvedete ve své registraci, a kdykoli poté, pokud se neodhlásíte z přijímání služeb a produktů třetích stran.6. Uživatelské jméno/Heslo/ZabezpečeníJste odpovědní za zachování důvěrnosti vašich informací, které se týkají Služeb, včetně vašeho uživatelského jména a hesla, a jste zodpovědní za veškerá použití vašeho uživatelského jména a hesla, ať už jste to autorizovali nebo ne. Pokud chcete, aby vaše zařízení používal někdo jiný, je důležité, abyste se vždy odhlásili, aby k vašemu obsahu neměl přístup nikdo jiný.

Souhlasíte s tím, že neprodleně oznámíte Společnosti jakékoli neoprávněné použití vašeho uživatelského jména a hesla.7. Používání SlužebSlužby jsou nabízeny pouze pro streamování videa a související materiály a jsou pouze kanálem pro streamování videa a související materiály.

Každý uživatel je výhradně odpovědný za rozhodnutí, zda jsou nabízené služby vhodné pro vaše vlastní účely a zda služby odpovídají vašim potřebám.

Společnost vám uděluje omezenou, nevýhradní licenci k přístupu a používání Služeb pro vaše osobní a nekomerční účely. To zahrnuje práva prohlížet obsah na webových stránkách a aplikacích společnosti.

Pokud se rozhodnete pro přístup k jakékoli součásti Služeb, za kterou je účtován poplatek, souhlasíte s tím, že budete včas platit všechny poplatky spojené s vaším účtem. Všechny tyto poplatky a poplatky (včetně všech daní a poplatků z prodlení) budou účtovány na vaši kreditní kartu. Každý uživatel souhlasí s tím, že bude v případě potřeby udržovat platné informace o kreditní kartě jako součást informací o vašem účtu.8. Přístup ke službám – předplatné a nákupySlužby vám mohou umožnit přístup k digitálnímu obsahu na základě platby za zhlédnutí, předplatného, pronájmu nebo nákupu. Základ, na kterém je digitální obsah dostupný ve Službách, bude uveden na stránce s podrobnostmi o produktu, pro který můžete digitální obsah zakoupit. V závislosti na vaší platbě jakýchkoli příslušných poplatků, nákupů, předplatných, pronájmu nebo platbě za zhlédnutí vám Společnost uděluje nevýhradní, nepřenosné, osobní, nelicencovatelné, omezené právo a licenci ke sledování toku videa na základě vámi vybrané příslušné poplatky, nákupy, předplatné, pronájem nebo platba za zhlédnutí.

Společnost neposkytuje žádné záruky, pokud jde o rozlišení a kvalitu vašeho digitálního obsahu při streamování. Kvalita a rychlost vašeho streamu digitálního obsahu má mnoho různých proměnných, včetně rychlosti připojení, umístění, rychlosti stahování, zařízení, přehrávače a šířky pásma.


9. Platby a fakturaceDigitální obsah dostupný v rámci konkrétních platebních plánů, včetně plateb za zhlédnutí, předplatného, členství nebo pronájmu, se čas od času změní podle výhradního uvážení společnosti. Společnost neručí za dostupnost konkrétního platebního plánu.

Zakoupením platebního plánu výslovně souhlasíte s tím, že jsme oprávněni účtovat Vámi vybraný platební plán prostřednictvím platební metody, kterou určíte. Tyto informace můžete kdykoli aktualizovat a změnit tak, že se přihlásíte do své knihovny videí a kliknete na kartu nastavení pod uživatelským jménem.

Účtenky jsou odesílány po úspěšném zaúčtování na registrovaný e-mailový účet. Vaše předplatné bude nadále platné, dokud jej nezrušíte nebo dokud jej neukončíme. Abyste se vyhnuli účtování, musíte před další platbou zrušit svůj platební plán podle podmínek daného konkrétního plánu.10. Uživatelské komentáře a návrhyPřestože si Společnost váží zpětné vazby od uživatelů, buďte ve svých komentářích konkrétní a neposílejte kreativní nápady, vynálezy nebo návrhy.

Pokud i přes naši žádost uživatelé zašlou kreativní nápady, vynálezy nebo návrhy, veškeré takové příspěvky budou zcela nebo zčásti majetkem společnosti. Společnost bude vlastnit výlučně všechna nyní známá nebo později objevená práva k příspěvkům a bude mít nárok na neomezené použití příspěvků pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez náhrady uživatelům nebo jakékoli jiné třetí straně.

Žádná část příspěvků nebude podléhat žádné povinnosti důvěrnosti a společnost nenese odpovědnost za jakékoli použití nebo zveřejnění.11. Duševní vlastnictvíSpolečnost a jakékoli další ochranné známky a obchodní názvy Společnosti a jakékoli jejich variace jsou a zůstanou ochrannými známkami a obchodními názvy a výhradním vlastnictvím Společnosti a jakékoli neoprávněné použití těchto ochranných známek a obchodních názvů je zakázáno.

Služby (včetně, bez omezení, všech programů, kompatibilních binárních souborů, rozvržení rozhraní, textu rozhraní, dokumentace, zdrojů a grafiky) jsou výhradním a výhradním vlastnictvím společnosti a jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a dalšími běžnými a zákonnými zákony o duševním vlastnictví. ve Spojených státech a dalších zemích.

Souhlasíte s tím, že Společnost vlastní a ponechává si všechna práva ke Službám a že obsah je výhradně vlastněn a kontrolován poskytovatelem obsahu a veškerý takový materiál je chráněn a chráněn autorským právem, ochrannou známkou a chráněn autorským právem, ochrannými známkami a dalšími obecnými a zákonnými zákony o duševním vlastnictví. Spojených států a dalších zemí.

Nesmíte prodávat ani upravovat obsah Služeb nebo Služeb, ani je nesmíte reprodukovat, zobrazovat, veřejně provozovat, distribuovat nebo jinak používat Služby jakýmkoli způsobem za jakýmkoli účelem.12. Sociální sítěUživatelé mohou mít možnost prostřednictvím služeb Twitter, Facebook nebo jiné služby sociálních sítí sdílet odkazy a obsah. Uživatelé přebírají tuto možnost jako svou výhradní odpovědnost, mimo jiné včetně dodržování všech podmínek služeb sociálních sítí.


13. Používání softwaruPokud Služby vyžadují nebo zahrnují software ke stažení, jako je aplikace, nebo použití softwaru poskytovaného Společností pro vydavatele, Společnost uděluje osobní, omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání Softwaru, všech jeho částí, veškeré dokumentace, a všechny aktualizace (jednotlivě i společně „Software“) pouze pro účely související se streamováním videa a souvisejícími činnostmi prostřednictvím webové stránky.

Uživatelé nesmějí upravovat, pozměňovat, vytvářet odvozená díla, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, začleňovat do jiného softwaru, překládat software nebo používat software k jakémukoli jinému účelu.

Uživatelé nebudou kopírovat, reprodukovat, přenášet, pronajímat, pronajímat, dále prodávat, poskytovat sublicence, přidělovat, distribuovat nebo jinak převádět software nebo tuto licenci.

Tato licence neumožňuje uživatelům používat software na jakémkoli zařízení, které uživatel nevlastní nebo neovládá, a uživatel nesmí distribuovat nebo zpřístupňovat software prostřednictvím sítě, kde by mohl být software používán více zařízeními současně.

Uživatelé souhlasí s tím, že Software, včetně specifického designu a struktury, představuje vlastnické a důvěrné informace, obchodní tajemství a/nebo duševní vlastnictví Společnosti. Souhlasíte, že takové vlastnické a důvěrné informace, obchodní tajemství nebo materiál chráněný autorským právem nezveřejníte, neposkytnete ani jinak nezpřístupníte žádné třetí straně, ani nepoužijete vlastnické a důvěrné informace, obchodní tajemství nebo materiál chráněný autorským právem pro svůj vlastní prospěch nebo pro prospěch jakékoli třetí strany.

Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že používání Softwaru může vyžadovat, aby Společnost získala číslo mobilního telefonu uživatele a možná i další takové informace za účelem získání přístupu k Softwaru.

Uživatelé souhlasí s tím, že společnost může shromažďovat a používat technická data a související informace, které jsou pravidelně shromažďovány za účelem usnadnění poskytování aktualizací, podpory produktů a dalších služeb. Společnost může tyto informace použít, pokud budou ve formě, která osobně neidentifikuje uživatele.

Společnost má právo, a vy souhlasíte, že dle svého výhradního uvážení a s přiměřeným zveřejněným upozorněním a/nebo zaslaným na vaši e-mailovou adresu software kdykoli revidovat, automaticky aktualizovat nebo jinak upravit. Pokračování v používání Softwaru uživateli představuje přijetí a souhlas s takovými změnami.

Tato licence je platná, dokud nebude ukončena uživatelem nebo společností podle vlastního uvážení. Uživatelská práva podle této licence budou automaticky ukončena bez upozornění, pokud uživatel nedodrží jakékoli podmínky této licence. Po ukončení je uživatel povinen přestat používat software a odstranit všechny verze softwaru, které uživatel vlastní.

Ustanovení o záruce a omezení odpovědnosti uvedená níže se vztahují také na používání Softwaru.


14. Oznámení o porušení autorských právPokud se domníváte, že jakékoli dílo chráněné autorským právem je přístupné prostřednictvím Služeb způsobem, který představuje porušení autorských práv, upozorněte společnost tím, že našemu určenému zástupci pro autorská práva poskytnete následující informace:

Fyzický nebo elektronický podpis buď vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka;

Popis díla chráněného autorským právem, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno, a popis činnosti, o které tvrdíte, že porušuje autorská práva;

Identifikace adresy URL nebo jiného konkrétního umístění ve Službách, kde se materiál nebo činnost, o které tvrdíte, že porušuje autorská práva, nachází nebo kde dochází; Musíte uvést dostatek informací, které nám umožní lokalizovat materiál nebo aktivitu;

Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

Vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že (i) vámi poskytnuté informace jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno; a (ii) jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálů chráněných autorským právem není povoleno vlastníkem autorských práv, žádným zástupcem vlastníka autorských práv nebo zákonem.

Pokud se v dobré víře domníváte, že oznámení o porušení autorských práv bylo podáno neprávem, můžete společnosti zaslat protioznámení, které obsahuje následující:

Vaše jméno a adresa a telefonní číslo;

zdrojová adresa odstraněného obsahu;

Prohlášení pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že jste v dobré víře přesvědčeni, že obsah byl odstraněn omylem; a

Prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí Federálního okresního soudu pro soudní okres, ve kterém se nachází vaše adresa, nebo pokud se vaše adresa nachází mimo Spojené státy, pro jakýkoli soudní okres, ve kterém se webová stránka nachází, a že budete přijmout doručování od osoby, která poskytla původní stížnost.

Vezměte prosím na vědomí, že americký zákon o autorských právech zakazuje odeslání nepravdivého nebo věcně zavádějícího oznámení nebo protioznámení a jakékoli takové odeslání může vést k odpovědnosti, včetně křivé přísahy.15. Zřeknutí se záruky


SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A SPOLEČNOST TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, AŤ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBO NEOMEZENÉ NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A/NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, TICHOVÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN.

SPOLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY SPLNÍ POŽADAVKY UŽIVATELŮ NEBO BUDOU VÝHODNÉ, ŽE PROVOZ SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZ CHYB, ANI ŽE SLUŽBY NEOBSAHUJÍ POČÍTAČOVÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE LICENCOVANÁ APLIKACE NEBO SLUŽBY PROKÁŽE VADNÝMI, SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA NÁKLADY SPOJENÉ S POTŘEBOU SERVISU NEBO VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ NEBO DAT.

SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI NEBO VČASNOSTI SLUŽEB NEBO UŽIVATELE GENEROVANÉHO NABÍZENÉHO OBSAHU NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO OBSAHU, KTERÉM PROSTŘEDNÍ SLUŽEB PŘÍSTUPUJE.

PŘENOS DAT NEBO INFORMACÍ VČETNĚ E-MAILOVÉ KOMUNIKACE PO INTERNETU NEBO JINÉ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ SÍTĚ NENÍ BEZPEČNÝ A VYHRAZUJE MOŽNOU ZTRÁTU, ZACHYCENÍ NEBO ZMĚNU BĚHEM PŘEPRAVY. V SOULADU S TÍM SPOLEČNOST NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, KTERÉ UŽIVATELŮM ZPŮSOBÍ NEBO NÁKLADY, KTERÉ MOHOU UŽIVATELI VZNIKNOUT V DŮSLEDKU JAKÝCHKOLI PŘENOSŮ PO INTERNETU NEBO JINÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH SÍTÍCH, JAKO JSOU JAKO PŘENOSY ZAPOJENÉ EVOLGE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU TAKOVÉ ÚDAJE NEBO INFORMACE POVAŽOVÁNY ZA DŮVĚRNÉ, NEVZNIKAJÍ ŽÁDNÉ FIDUCIÁRNÍ ZÁVAZKY NA STRANĚ SPOLEČNOSTI ANI NEBUDOU VŮČI VÁM VŮČI TAKOVÉ ODPOVĚDNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE TYTO INFORMACE BUDOU NEÚMYSLNĚ UVEDENY SPOLUPRÁCE NEBO ZPŮSOBENY TŘÍSTRANY

SPOLEČNOST NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE, KTERÉ JSTE NAHRALI DO SLUŽEB, A NEBUDE ODPOVĚDNÁ ANI NEODPOVÍDÁ ZA VYMAZÁNÍ, OPRAVU, ZNIČENÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU TAKOVÝCH INFORMACÍ NEBO NEULOŽENÍ JAKÝCHKOLI TAKOVÝCH INFORMACÍ. SPOLEČNOST NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU INFORMACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ČINNOSTI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NEBO KVŮLI OKOLNOSTÍM MIMO KONTROLU SPOLEČNOSTI. OČEKÁVÁ SE, ŽE OD VŠECH UŽIVATELŮ MÁ VLASTNÍ ZÁLOHU VŠECH SVÝCH INFORMACÍ.

V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM, UŽIVATEL ROZUMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ANI SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ Z JEJÍ PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ ČI DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, ANI JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCE BUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, TRESTUJÍCÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB NEBO Z JAKÝCHKOLI AKCÍ, KTERÉ SPOLEČNOST PŘIJÍMÁ NEBO NEPROVEDE. JSOU ZAHRNUTY, ALE NEJSOU OMEZENY NA ŠKODY ZA CHYBY, VYNECHÁNÍ, PŘERUŠENÍ, ZÁVADY, ZPOŽDĚNÍ, POČÍTAČOVÉ VIRY, ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP A ZMĚNY DATATION, NEPOVOLENÉ TRANSFORMACE A TRANSFORMACE EMOOTHERM ANGIBLE A NEHMOTNÉ ZTRÁTY. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ŠKODY UPLATNĚNY NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI ČI JINAK, A I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO SLUŽEB NEBO V SOUVISLOSTI S NÍMI NEBO POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB, BEZ OHLEDU NA PŘÍČIN ČINU (AŤ VE SMLOUVĚ, deliktu, PORUŠENÍ ZÁRUKY ČI JINAK), NEPŘEKRAČUJE ČÁSTKU SLUŽBY.

SPOLEČNOST NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA VYMAZÁNÍ NEBO ZTRÁTU SOUBORŮ NEBO INFORMACÍ NAHRÁVANÝCH DO SLUŽEB. OČEKÁVÁ SE, ŽE OD VŠECH UŽIVATELŮ MAJÍ SVOU VLASTNÍ ZÁLOHU VŠECH SOUBORŮ A INFORMACÍ NAHRANÝCH DO SLUŽEB.


16. Omezení knihovenKROMĚ JAKÉHOKOLI ZDE UVEDENÝCH OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM, UŽIVATEL ROZUMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ANI SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ Z JEJÍ PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, SPOLEČNOSTÍ IREERS, EDIRECTORA ANI RESPEKTORA PARTNEŘI, ZÁSTUPCI , DODAVATELÉ NEBO ZÁSTUPCI NESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S VAŠIM POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB FAITORS SLUŽBY FAIORS FAIORS KE . PATŘÍ ŠKODY ZA CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, ZÁVADY, ZPOŽDĚNÍ, POČÍTAČOVÉ VIRY, ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU DAT, NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP A ZMĚNY PŘENOSŮ A DAT, EMOČNÍ OTRUŠENÍ A DALŠÍ POTÍŽENÍ

TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ŠKODY UPLATNĚNY V ZÁRUCE, SMLOUVĚ, Z nedbalosti, deliktu NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A DOKONCE I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST NEBO JEJÍ ZÁSTUPCI BYLI UPOZORNĚNI NA ZÁSTUPCE S PO. MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM, BEZ OHLEDU NA PŘÍČIN AKCE, NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, POKUD JE ZAPLACENA ZA SLUŽBY.


17. OdškodněníUŽIVATELÉ SOUHLASÍ S OCHRANOU, ODŠKODNĚNÍ A OCHRANOU SPOLEČNOSTI A JEJÍCH DCEŘINNÝCH SPOLEČNOSTÍ, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, ČEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ A PARTNERŮ, BEZ ŠKODLIVÉHO OD SPOLEČNOSTI A JEJÍHO ODŠKODNĚNÍ, ZNEŠKODNĚNÍ, CWIUDILOR BEZ OMEZENÍ PŘIMĚŘENÉ PRÁVNÍ A ÚČETNÍ POPLATKY, TVRDÍCÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z (I) VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB; (II) JAKÝKOLI OBSAH NEBO KOMUNIKACE VYGENEROVANÝ UŽIVATELEM, NEBO (III) VAŠE PORUŠENÍ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. SPOLEČNOST VÁM OKAMŽITĚ OZNÁMÍ JAKÝKOLI TAKOVÝ NÁROK, ŽALU NEBO ŘÍZENÍ A POMŮŽE VÁM NA VAŠE NÁKLADY PŘI OBHAJENÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO NÁROKU, ŽALU NEBO ŘÍZENÍ. SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘEVZETÍ VÝHRADNÍ OBRANY A KONTROLY JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ PODMÍNEJÍ OKAMŽITÉ ODŠKODNĚNÍ.18. KomunikacePoužíváním Služeb souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace od Společnosti. Tato komunikace bude zahrnovat e-maily o účtu, hesle, přístupu, marketingové, transakční a další informace související se službami a vaším účtem.


19. Další smluvní podmínkyNic v této smlouvě není zamýšleno tak, aby vytvořilo nebo nebude vykládáno jako vytvoření společného podniku, partnerství, vztahu zaměstnavatele/zaměstnance nebo principu a agenta mezi uživateli a společností.

Tyto podmínky služby se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu %STATE_COMPANY_IS_REGISTERED_IN% v nich platnými, bez ohledu na kolizi zákonů a s výjimkou Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG). Neodvolatelně souhlasíte s výlučnou jurisdikcí soudů umístěných ve státě %STATE_COMPANY_IS_REGISTERED_IN% v souvislosti s jakýmkoli jednáním vyplývajícím nebo souvisejícím s těmito podmínkami služby a vzdáváte se jakékoli námitky založené na nedostatku osobní jurisdikce, místě bydliště, nevhodné místo konání fóra nepohodlí při jakékoli takové akci.

Pokud jakýkoli soud s příslušnou jurisdikcí prohlásí jakékoli ustanovení těchto podmínek služby v jakémkoli ohledu za neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení vymáháno v maximálním rozsahu povoleném zákonem a zbývající ustanovení těchto podmínek služby budou nadále plně platná a účinná. .

Neuplatnění nebo prodlení kterékoli strany při uplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo nároku nepředstavuje vzdání se takového práva nebo nároku a žádným způsobem neovlivní právo této strany je později vymáhat nebo vykonávat, pokud taková strana nevydá výslovné písemné vzdání se práva nebo nároku, podepsaný řádně oprávněným zástupcem.

Nesmíte postoupit tyto podmínky služby ani žádná ze svých práv či povinností podle nich.

S výjimkou toho, co je zde výslovně uvedeno, tato smlouva vytváří práva a povinnosti pouze mezi společností a každým jednotlivým uživatelem a nevytváří žádná práva pro žádné další strany.